26 Tháng Một, 2019

Xem Luyện nghe A1. Học tiếng đức online [Deutschtnt.com]

Luyện nghe A1 Das ist meine Mutter. Herbert: Elvira! Elvira: Herbert! Herbert: Elvira! Elvira: Wer ist das? … Ist das deine Frau? Herbert: Nein. Das ist meine Mutter. Elvira: Deine Mutter? Das ist nicht deine Mutter. Herbert: Doch. Elvira: Sie ist nicht sehr alt, hm? Herbert: Doch. Sie ist 74. Elvira: Ach Herbert! Ist das…