how to pronounce r in German

5 Tháng Hai, 2019

Xem 🌟DEUTSCH LERNEN 🌟Học tiếng Đức ⚡️ Phát âm 7 ⚡️Phát âm “r” trong tiếng Đức🗣

Học tiếng Đức - Phát âm chữ "r" trong tiếng Đức thế nào? Trong Video nè chúng mình cùng thử cách phát âm chữ r trong tiếng Đức nhé. Để phát âm đựoc chữ r tiếng Đức, các bạn phải sử dụng lưỡi gà, ko phải lưỡi chính. Nếu các bạn đã cố và luyễn…