teacher

27 Tháng Một, 2019

Video Trong siêu thị/Im Supermarkt | học tiếng Đức | Learn german

từ vựng cần khi đi siêu thị, đi mua hàng. những câu giao tiếp thông dụng