Video 1000 câu tiếng Đức giao tiếp hằng ngày thông dụng nhất – Learn German Phrase – German Conversation

Video Tiếng Đức bài 1: bảng chữ cái
26 Tháng Một, 2019
Video Góc Tiếng Đức – 101 Mẫu câu tiếng Đức cơ bản | Goc Tieng Duc – 101 Basic German Phrases
26 Tháng Một, 2019

Video 1000 câu tiếng Đức giao tiếp hằng ngày thông dụng nhất – Learn German Phrase – German Conversation

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *