Video Bài 1: Học tiếng Đức với người bản địa: Phát âm và bảng chữ cái tiếng Đức

Video Làm quen với tiếng đức – Chủ đề: Số đếm trong tiếng đức – Die Zahlen
26 Tháng Một, 2019
Video 6000 từ vựng tiếng Đức thông dụng qua hình ảnh – Learn German 6000 words by picture
26 Tháng Một, 2019

Video Bài 1: Học tiếng Đức với người bản địa: Phát âm và bảng chữ cái tiếng Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *