Video Bài 2: Học tiếng Đức với người bản địa: Chào hỏi trong tiếng Đức

Video Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1 – Bài 24 (Teil 1) – Der Dativ – Einem, dem, meinem, keinem,…
27 Tháng Một, 2019
Xem Học tiếng Đức – Chủ đề: Quần áo – Die Kleidungsstücke
27 Tháng Một, 2019

Video Bài 2: Học tiếng Đức với người bản địa: Chào hỏi trong tiếng Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *