Video DU HỌC ĐỨC 🇩🇪 | NIGHTTIME ROUTINE | not really studying with me 🤓 | THÓI QUEN MỖI TỐI | my20s

Video Khó Khăn Khi Đi Du Học (phần 1)
15 Tháng Hai, 2019
Xem Học tiếng Đức⚡️Bài 3 Đại từ nhân xưng ➕Sie/du
16 Tháng Hai, 2019

Video DU HỌC ĐỨC 🇩🇪 | NIGHTTIME ROUTINE | not really studying with me 🤓 | THÓI QUEN MỖI TỐI | my20s

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *