Video Góc Tiếng Đức – 101 Mẫu câu tiếng Đức cơ bản | Goc Tieng Duc – 101 Basic German Phrases

Video 1000 câu tiếng Đức giao tiếp hằng ngày thông dụng nhất – Learn German Phrase – German Conversation
26 Tháng Một, 2019
Video Làm quen với tiếng Đức – Bảng chữ cái trong tiếng đức – Das Alphabet
26 Tháng Một, 2019

Video Góc Tiếng Đức – 101 Mẫu câu tiếng Đức cơ bản | Goc Tieng Duc – 101 Basic German Phrases

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *