Video Học tiếng Đức cơ bản | Học tiếng Đức A1 | bài 5: Einkaufen – Chủ đề mua sắm trong tiếng Đức

Xem Học tiếng Đức qua bài hát Let It Go
26 Tháng Một, 2019
Video Tiếng Đức giao tiếp cơ bản theo chủ đề cùng cô Hương Thủy DfZ – Chủ đề: người tìm việc
26 Tháng Một, 2019

Video Học tiếng Đức cơ bản | Học tiếng Đức A1 | bài 5: Einkaufen – Chủ đề mua sắm trong tiếng Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *