Video Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương-Bài 11: Thời gian rảnh – Freizeit

Video Học Tiếng Đức cùng Cô Hương Thủy DfZ – Chủ đề: 5 bí kíp luyện nghe Tiếng Đức thần thánh
28 Tháng Một, 2019
Video 1000 danh từ tiếng Đức: Từ tiếng Đức
28 Tháng Một, 2019

Video Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương-Bài 11: Thời gian rảnh – Freizeit

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *