Video Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương- Bài 17: Quá khứ Perfekt

Video Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1 – Bài 8: Các tiền tố tách và tiền tố không tách
27 Tháng Một, 2019
Video Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương-Bài 7: Verwandtschaft – Họ hàng, người thân trong gia đình
27 Tháng Một, 2019

Video Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương- Bài 17: Quá khứ Perfekt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *