Video Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương-Bài 7: Verwandtschaft – Họ hàng, người thân trong gia đình

Video Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương- Bài 17: Quá khứ Perfekt
27 Tháng Một, 2019
Video Lớp tiếng Đức giao tiếp thầy Sebacher Eco PLus Vietnam
27 Tháng Một, 2019

Video Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương-Bài 7: Verwandtschaft – Họ hàng, người thân trong gia đình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *