Video Học tiếng Đức – Động từ “haben” – Das Verb “haben”

Video Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1 – Bài 4: Cách chia động từ CÓ QUY TẮC ở thì Hiên tại ( phần 4 )
27 Tháng Một, 2019
Xem Luyện nghe B1 – Luyện nghe tiếng Đức Deutschtnt.com
27 Tháng Một, 2019

Video Học tiếng Đức – Động từ “haben” – Das Verb “haben”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *