Video Học Tiếng Đức Qua Video – Easy German Phần 18 “Nghề Nghiêp Chuyên Môn”

Video Tự học tiếng Đức cho người mới bắt đầu: Bài 29 đến 41.
26 Tháng Một, 2019
Xem Luyện nghe A1. Học tiếng đức online [Deutschtnt.com]
26 Tháng Một, 2019

Video Học Tiếng Đức Qua Video – Easy German Phần 18 “Nghề Nghiêp Chuyên Môn”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *