Video Làm quen với tiếng Đức – 2. Chia động từ có quy tắc thì hiện tại – Konjugation im Präsens (regulär)

Video Mình Đã Tự Học B1 Tiếng Đức Như Thế Nào
5 Tháng Hai, 2019
Xem Học tiếng Đức qua Video: Thi B1- Phần viết 02
5 Tháng Hai, 2019

Video Làm quen với tiếng Đức – 2. Chia động từ có quy tắc thì hiện tại – Konjugation im Präsens (regulär)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *