Video Làm quen với tiếng Đức – Chủ đề: Bây giờ là mấy giờ? – Die Uhrzeit

Video Học tiếng Đức – Bài 05 Hoạt động giải trí – Meine Freizeit
6 Tháng Hai, 2019
Xem Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương-Bài 12: Uhrzeit – Thời gian
7 Tháng Hai, 2019

Video Làm quen với tiếng Đức – Chủ đề: Bây giờ là mấy giờ? – Die Uhrzeit

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *