Video Làm quen với tiếng Đức: Chủ đề: Số thứ tự – Die Ordinalzahlen

Những Từ Vựng Chủ Đề Trường Học Trong Tiếng Đức
11 Tháng Hai, 2019
Video Bài 8. Học tiếng đức – Câu hỏi nghi vấn – Ja/Nein – Fragen
12 Tháng Hai, 2019

Video Làm quen với tiếng Đức: Chủ đề: Số thứ tự – Die Ordinalzahlen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *