Video Lektion 1: Luyện phát âm các chữ cái trong tiếng Đức – Tự học tiếng Đức cùng Lia

Video Lớp tiếng Đức giao tiếp thầy Sebacher Eco PLus Vietnam
27 Tháng Một, 2019
Video Lektion 6: Modalverben – Động từ khuyết thiếu trong tiếng Đức | Tự Học tiếng Đức cùng LIA
27 Tháng Một, 2019

Video Lektion 1: Luyện phát âm các chữ cái trong tiếng Đức – Tự học tiếng Đức cùng Lia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *