Video Lektion 47 💎 Wortschatz “Im Nagelstudio – Trong tiệm làm móng” I Tam Nguyen (A1-B1)

Video VLOG 22 – Trà đạo chuyện phiếm: BẢN CHẤT CỦA “DU HỌC NGHỀ ĐỨC”
17 Tháng Hai, 2019
Xem Luyện Thi A2 tiếng Đức
17 Tháng Hai, 2019

Video Lektion 47 💎 Wortschatz “Im Nagelstudio – Trong tiệm làm móng” I Tam Nguyen (A1-B1)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *