Video Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương-Bài 7: Verwandtschaft – Họ hàng, người thân trong gia đình
27 Tháng Một, 2019
Video Lektion 1: Luyện phát âm các chữ cái trong tiếng Đức – Tự học tiếng Đức cùng Lia
27 Tháng Một, 2019

Video Lớp tiếng Đức giao tiếp thầy Sebacher Eco PLus Vietnam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *