Video Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1 – Bài 12 ( Teil 1 ): Der Nominativ – Ein, der, kein, mein,…

Video Tự học tiếng Đức cho người mới bắt đầu: Bài 65-69.
28 Tháng Một, 2019
Xem Học Tiếng Đức cùng bé Tít Thu Ngân
28 Tháng Một, 2019

Video Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1 – Bài 12 ( Teil 1 ): Der Nominativ – Ein, der, kein, mein,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *