Video Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1- Bài 18 (Teil 2) Der Akkusativ- 20 động từ thông dụng trong Akkusativ

Xem Học tiếng Đức: Bài thi nói B1
27 Tháng Một, 2019
Video Làm quen với tiếng Đức – Chủ đề: Các bộ phận trên cơ thể – Der Körper
27 Tháng Một, 2019

Video Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1- Bài 18 (Teil 2) Der Akkusativ- 20 động từ thông dụng trong Akkusativ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *