Video Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1- Bài 19 (Teil 3) – Der Akkusativ – Các từ để hỏi trong Akkusativ

Video Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1 – Bài 22 (Teil 6) – Cách chia đuôi tính từ trong Akkusativ
27 Tháng Một, 2019
Video Trong siêu thị/Im Supermarkt | học tiếng Đức | Learn german
27 Tháng Một, 2019

Video Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1- Bài 19 (Teil 3) – Der Akkusativ – Các từ để hỏi trong Akkusativ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *