Video Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1 – Bài 2: Cách chia động từ CÓ QUY TẮC ở thì Hiên tại ( phần 2 )

Xem Học tiếng Đức online Lernziel Deutsch Reihe 3 (1) cùng Trung tâm DSHi TPHCM
31 Tháng Một, 2019
Xem Bài thứ 2: Bài khóa số 1 – Làm quen với tiếng Đức
31 Tháng Một, 2019

Video Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1 – Bài 2: Cách chia động từ CÓ QUY TẮC ở thì Hiên tại ( phần 2 )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *