Video Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1- Bài 20 (Teil 4) – CÁC GIỚI TỪ CÁCH 4 – Präpositionen mit Akkusativ

Video Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1 – Bài 26 – Der Dativ (Teil 3) – Các đại từ nhân xưng trong Dativ
27 Tháng Một, 2019
Xem Nhạc tiếng Đức hay – Was Du Liebe nennst – Bausa cover
27 Tháng Một, 2019

Video Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1- Bài 20 (Teil 4) – CÁC GIỚI TỪ CÁCH 4 – Präpositionen mit Akkusativ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *