Video Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1 – Bài 24 (Teil 1) – Der Dativ – Einem, dem, meinem, keinem,…

Xem Học tiếng Đức qua bài hát: Jetzt steigt Hampelmann
27 Tháng Một, 2019
Video Bài 2: Học tiếng Đức với người bản địa: Chào hỏi trong tiếng Đức
27 Tháng Một, 2019

Video Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1 – Bài 24 (Teil 1) – Der Dativ – Einem, dem, meinem, keinem,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *