Video Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1 – Bài 3: Cách chia động từ CÓ QUY TẮC ở thì Hiên tại ( phần 3 )

Video Học tiếng Đức qua từ vựng và câu p5
4 Tháng Hai, 2019
Video Làm quen với tiếng Đức – 3. Chia động từ “sein” và cách sử dụng đại từ nhân xưng
4 Tháng Hai, 2019

Video Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1 – Bài 3: Cách chia động từ CÓ QUY TẮC ở thì Hiên tại ( phần 3 )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *