Video Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1 – Bài 4: Cách chia động từ CÓ QUY TẮC ở thì Hiên tại ( phần 4 )

Video Tự học tiếng Đức – 02. Giới thiệu về gia đình trong tiếng đức
27 Tháng Một, 2019
Video Học tiếng Đức – Động từ “haben” – Das Verb “haben”
27 Tháng Một, 2019

Video Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1 – Bài 4: Cách chia động từ CÓ QUY TẮC ở thì Hiên tại ( phần 4 )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *