Video Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1 – Bài 5 – Cách chia động từ BẤT QUY TẮC ở thì Hiện tại ( phần 1 )

Xem Học tiếng Đức: Bài thi nói B1
27 Tháng Một, 2019
Video Làm quen với tiếng Đức – Chủ đề: Các bộ phận trên cơ thể – Der Körper
27 Tháng Một, 2019

Video Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1 – Bài 5 – Cách chia động từ BẤT QUY TẮC ở thì Hiện tại ( phần 1 )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *