Video Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1 – Bài 8: Các tiền tố tách và tiền tố không tách

Xem Clip 32: Ba thời quá khứ trong tiếng Đức
27 Tháng Một, 2019
Video Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương- Bài 17: Quá khứ Perfekt
27 Tháng Một, 2019

Video Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1 – Bài 8: Các tiền tố tách và tiền tố không tách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *