Video Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1 – Bài 9: Cách thành lập câu trong tiếng Đức

Video Học tiếng Đức: Cách 1 – Der Nominativ
26 Tháng Một, 2019
Video Học Tiếng Đức cùng Cô Hương Thủy DfZ – Tiếng Đức cơ bản A1 – Bài 2: Giới thiệu bản thân
26 Tháng Một, 2019

Video Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1 – Bài 9: Cách thành lập câu trong tiếng Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *