Video Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1 – Bài 10: Cách dùng câu mệnh lệnh ( Imperativ )
27 Tháng Một, 2019
Video Tiếng Đức bài 2: Số
27 Tháng Một, 2019

Video Tiếng đức giao tiếp 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *