Video Tiếng Đức giao tiếp cơ bản theo chủ đề cùng cô Hương Thủy DfZ – Chủ đề: Đặt hẹn

Video Lektion 8: Perfekt – Thì quá khứ trong tiếng Đức | Luyện nghe tiếng Đức có phụ đề
27 Tháng Một, 2019
Video Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương-Bài 9: Mạo từ ở Nominativ
27 Tháng Một, 2019

Video Tiếng Đức giao tiếp cơ bản theo chủ đề cùng cô Hương Thủy DfZ – Chủ đề: Đặt hẹn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *