Video Tiếng Đức giao tiếp cơ bản theo chủ đề cùng cô Hương Thủy DfZ – Chủ đề: Mua bán đồ cũ qua điện thoại

Xem 🌟DEUTSCH LERNEN🌟 Học tiếng Đức ⚡️Phát âm 6⚡️ Cách phát âm đuôi -e và -er
29 Tháng Một, 2019
Xem Học tiếng Đức qua bài hát Jingle Bells – Deutsche Weihnachtslieder
29 Tháng Một, 2019

Video Tiếng Đức giao tiếp cơ bản theo chủ đề cùng cô Hương Thủy DfZ – Chủ đề: Mua bán đồ cũ qua điện thoại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *