Video Trung tâm tiếng Đức Henry Vu- Luyện nghe B1 – Teil 1- Uebung 1

Video Học tiếng Đức qua video – Chủ đề Số thứ tự – Die Ordinalzahlen
26 Tháng Một, 2019
Video Tự học tiếng Đức 03 Chào hỏi và tạm biệt
26 Tháng Một, 2019

Video Trung tâm tiếng Đức Henry Vu- Luyện nghe B1 – Teil 1- Uebung 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *