Video Làm quen với tiếng đức – Chủ đề: Số đếm trong tiếng đức – Die Zahlen
26 Tháng Một, 2019
Video 6000 từ vựng tiếng Đức thông dụng qua hình ảnh – Learn German 6000 words by picture
26 Tháng Một, 2019

Video Tự học tiếng Đức 01 Giới thiệu bản thân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *