Video Tự học tiếng Đức cho người mới bắt đầu: Bài 29 đến 41.

Video Tự học tiếng Đức cho người mới bắt đầu: Bài 14 đến bài 28.
26 Tháng Một, 2019
Video 2000 từ vựng tiếng Đức qua hình ảnh thông dụng nhất
26 Tháng Một, 2019

Video Tự học tiếng Đức cho người mới bắt đầu: Bài 29 đến 41.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *