Video Tự học tiếng Đức – Giống trong tiếng đức – der Genus

Video Học tiếng Đức – Chủ đề: Nghề nghiệp – Der Beruf
27 Tháng Một, 2019
Xem Học tiếng Đức qua phim ngắn: Jojo sucht das Glück
27 Tháng Một, 2019

Video Tự học tiếng Đức – Giống trong tiếng đức – der Genus

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *