Xem 🇩🇪Học tiếng Đức 🇩🇪 Số đếm từ 0 -100 trong tiếng Đức – – Zahlen 0 – 100

Xem Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1 – Bài 7: Cách nhận biết giống Der, Die, Das dựa vào HẬU TỐ
27 Tháng Một, 2019
Video Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1- Bài 21 (Teil 5) – Các đại từ nhân xưng trong Akkusativ
27 Tháng Một, 2019

Xem 🇩🇪Học tiếng Đức 🇩🇪 Số đếm từ 0 -100 trong tiếng Đức – – Zahlen 0 – 100

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *