Xem 🌟DEUTSCH LERNEN🌟 Học tiếng Đức ⚡️Phát âm 5 ⚡️-sch và -tsch như thế naof

Xem Câu chuyện dễ đọc bằng tiếng Đức A1 (Einfache Geschicht zu lesen )
8 Tháng Hai, 2019
Xem Học tiếng Đức online Tiếng Đức cho người mới bắt đầu DSHi Trung tâm 2
10 Tháng Hai, 2019

Xem 🌟DEUTSCH LERNEN🌟 Học tiếng Đức ⚡️Phát âm 5 ⚡️-sch và -tsch như thế naof

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *