Xem 🌟DEUTSCH LERNEN 🌟Học tiếng Đức ⚡️ Phát âm 7 ⚡️Phát âm “r” trong tiếng Đức🗣

Video Làm quen với tiếng Đức – 3. Chia động từ “sein” và cách sử dụng đại từ nhân xưng
4 Tháng Hai, 2019
Video Mình Đã Tự Học B1 Tiếng Đức Như Thế Nào
5 Tháng Hai, 2019

Xem 🌟DEUTSCH LERNEN 🌟Học tiếng Đức ⚡️ Phát âm 7 ⚡️Phát âm “r” trong tiếng Đức🗣

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *