Xem 🌟DEUTSCHLERNEN🌟Học tiếng Đức 🔺Tên đất nước và ngôn ngữ

Xem Học tiếng Đức theo chủ đề: khám bệnh ở chỗ bác sỹ
27 Tháng Một, 2019
Xem Học tiếng Đức cùng DfZ: Wo ist der Bahnhof?
27 Tháng Một, 2019

Xem 🌟DEUTSCHLERNEN🌟Học tiếng Đức 🔺Tên đất nước và ngôn ngữ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *