Xem Bài 4: Học tiếng Đức với người bản địa: Đếm số trong tiếng Đức

Xem Học tiếng Đức qua bài hát Jingle Bells – Deutsche Weihnachtslieder
29 Tháng Một, 2019
Xem 🌟DEUTSCH LERNEN🌟Học tiếng Đức ⚡️PHÁT ÂM 1⚡️ Nguyên âm ngắn ➕ âm dài + Bài tập
29 Tháng Một, 2019

Xem Bài 4: Học tiếng Đức với người bản địa: Đếm số trong tiếng Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *