Xem Bài Tập Nghe Tiếng Đức – Trình Độ A1 – Một Ngày Của Jana

Xem Học tiếng Đức qua bài hát Das Glaube Ich
26 Tháng Một, 2019
Xem Học tiếng Đức: Phần thi nói B1
26 Tháng Một, 2019

Xem Bài Tập Nghe Tiếng Đức – Trình Độ A1 – Một Ngày Của Jana

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *