Xem Học tiếng Đức – Chủ đề: Quần áo – Die Kleidungsstücke
27 Tháng Một, 2019
Video Tự học tiếng Đức 03 Chào hỏi và tạm biệt
27 Tháng Một, 2019

Xem Bài thi nói tiếng Đức B2 ( speaking test B2 German)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *