Xem Câu chuyện dễ đọc bằng tiếng Đức A1 (Einfache Geschicht zu lesen )

Video Học tiếng Đức qua Video: Phim hoạt hình: Chiếc xô tên Heiner
8 Tháng Hai, 2019
Xem 🌟DEUTSCH LERNEN🌟 Học tiếng Đức ⚡️Phát âm 5 ⚡️-sch và -tsch như thế naof
9 Tháng Hai, 2019

Xem Câu chuyện dễ đọc bằng tiếng Đức A1 (Einfache Geschicht zu lesen )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *