Xem [Học Tiếng Đức Qua Bài Hát] Das beste – Silbermond
27 Tháng Một, 2019
Video Tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1 – Bài 8: Các tiền tố tách và tiền tố không tách
27 Tháng Một, 2019

Xem Clip 32: Ba thời quá khứ trong tiếng Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *