Xem Học tiếng Đức qua phim phóng sự: Những câu hội thoại cơ bản P1
26 Tháng Một, 2019
Xem 100 bài hội thoại tiếng Đức thông dụng sử dụng hằng ngày | 1800 câu giao tiếp tiếng Đức
26 Tháng Một, 2019

Xem Du học sinh Hamburg- Chuyện học tiếng ĐỨc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *