Xem Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương-Bài 1: Chào hỏi, Giới thiệu tên

Xem học tiếng Đức🇩🇪 | tập một | Das Alphabet | Tiere | Der Die Das
26 Tháng Một, 2019
Xem TIẾNG ĐỨC KHÔNG KHÓ – Bài 1: Hướng dẫn cách học cơ bản
26 Tháng Một, 2019

Xem Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương-Bài 1: Chào hỏi, Giới thiệu tên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *