Xem Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương-Bài 10: Phân biệt Nominativ và Akkusativ

Video Hoc tiếng Đức: Từ vựng chủ đề: Wohnung
26 Tháng Một, 2019
Xem Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương – Bài 13 – Đi đâu cuối tuần?
26 Tháng Một, 2019

Xem Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương-Bài 10: Phân biệt Nominativ và Akkusativ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *